Publications by group in the year 2010:->

Publications by group in the year 2009:->

Publications by group in the year 2008:->

Publications by group in the year 2007:->

Publications by group in the year 2006:->

Publications by group in the year 2005:->

Publications by group in the year 2004:->

Publications by group in the year 2003:->

Theses by group members:

 • Nihtilä, Tomi. A Simulation Tool for Synchronization of Multistatic Radar. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, kesäkuu 2012.
 • Väilä, Minna. Tutkavasteen aikahistorian tilastollisiin ominaisuuksiin perustuva luokittelu. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, kesäkuu 2010.
 • Venäläinen, Ilkka. Model-based interpretation for long-term response of pulsed Doppler radar. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, joulukuu 2009.
 • Vihonen, Juho. Sequential Detection Applied to Line-Scan Gray Level Defect Imaging. Doctoral dissertation, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, elokuu 2009.
 • Muttilainen, Lasse. Puoliaktiivisen ja aktiivisen hakupään vastatoimenpiteet. Kandidaatintyö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, toukokuu 2009.
 • Kyrönlahti, Petteri. Radiolähetteiden parametrisointi digitaalisen tutkaan hakeutuvan ohjuksen hakupään signaalista. Kandidaatintyö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, toukokuu 2009.
 • Helin, Olli. Tutkasimulaattoriohjelmiston käyttöohjeen toteutus. Kandidaatintyö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, toukokuu 2009.
 • Väisänen, Ville. An approach to enhanced fidelity of airborne radar site-specific simulation, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, joulukuu 2008.
 • Perälä, Henna. Tutkakaikulähteiden paikallistaminen, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, kesäkuu 2008.
 • Jylhä, Juha. Kohteen havaitseminen silppuvälkkeen seasta LPRF-tutkalla [Target detection in chaff clutter using LPRF radar]. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, kesäkuu 2005.
 • Vihonen, Juho. Issues concerning target detection by airborne pulse Doppler radar. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere, Suomi, toukokuu 2003.
Note: the list only shows research publications found in the TUT DPub database under Department of Signal Processing.