Tervetuloa multimedian ja tiedon louhinnan ryhmän kotisivuille

Multimedian ja tiedon louhinnan ryhmä (MMDM) tutkii hyödyllisen informaation etsintää suurista digitaalisen tiedon massoista. Ryhmän erityisosaamiseen kuuluu myös useiden käytännön sensorien vaatima signaalinkäsittely, jossa hankalasti käyttäytyvistä reaalimaailman signaaleista irrotetaan hyötyinformaatio. Tällä tutkimusalueella on enenevässä määrin kaupallisia sovelluksia.

Ryhmäkuva